Skip to content

POLÍTICA DE PRIVADESA

Tota comunicació amb MEUMOIX per qualsevol mitjà o mitjançant la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest ‘web site’ o al seu ‘e-mail’, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporades a fitxers titularitat de MEUMOIX la direcció de la qual és, Avinguda del Parc, 8  I  07500 Manacor.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades conforme al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Per tant, l’interessat podrà exercir dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals que constin en els fitxers expressats, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment.

Per això ho podran fer mitjançant comunicació escrita dirigida a:

MEUMOIX
Avinguda del Parc, 8
07500 Manacor
hola@meumoix.com

Back To Top